ทำความรู้จักเรา

Special Plaza คือ พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

เราเชื่อว่า ทัศนคติบวก การมองเห็นโอกาส ความเป็นได้ในศักยภาพของมนุษย์ทุกคน และการลงมือสร้างปัจจัยแวดล้อม สังคมที่โอบอุ้มซึ่งกัน จะทำให้ทุกพื้นที่มีรอยยิ้ม มีความสุขเป็นพิเศษได้

เราคือพ่อแม่ เราคือครู เราคือผู้เรียนรู้จากการเดินทางเส้นทางสายนี้

mom@specialplaza.com

 

Advertisements