People+

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2354

มีนาคม 2561

นิทานของพ่อฤทธิ์
: หน้าผากของฉันเปล่งลำแสงได้

ครอบครัวชัชวรัตน์ ชีวิตที่พึ่งพากัน
: ความสุขจากการสร้างชุมชนแห่งการพึ่งพาและแบ่งปัน

กุมภาพันธ์ 2561

บนโลกใบเดียวกัน
: ตัวเลข ความจำ และความพยายามของ วสุ สารภี

ครอบครัวสารภี
: แตกต่าง เติบโต เป็นธรรมดา

ความสุขคือการใช้ชีวิตอิสระ
: ชีวิตเรียบง่ายของ ภาสกร สารภี

โทมัส เคราซ์ (Thomas Kraus)

: ผู้ริเริ่มจัดการประชุมสภาคนพิเศษ

Family is ‘The Best’

: ครอบครัวพนาโยธากุลเล่าถึงเส้นทางที่ต้องหัดเดินจนถึงการสร้างเสื้อคอกระเช้ายี่ห้อเบส

มกราคม 2561

แคทลียา อัศวานันท์

: เส้นทางจากดาวน์…สู่ดาว แคทลียา อัศวานนท์ ศิลปินดาว์นซินโดรมคนแรกของไทย

ประภา อภิพัฒนา 

: สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือ ให้ลูกรู้จักตัวเอง

การทำงานของครอบครัวที่ได้รับของขวัญ ทั้ง PDD-NOS Autism L.D.

Autism speaks 

: มุมมองของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับภาวะออทิซึ่มที่ติดตัวมาและบทเรียนที่น่าเรียนรู้ร่วมกัน


Beam Talk คือ ความตั้งใจสร้างพื้นที่ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์บันดาลใจ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

Advertisements