ผลิบานผ่านมือครู

ชมสารคดีผลิบานผ่านมือครู จำนวน 10 ตอน (เผยแพร่ พ.ศ.2555ในนามผู้ผลิตโฮมเมดทีวี)
รวบรวมและนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนตั้งแต่แรกรับจนถึงระดับมัธยมศึกษา

ขอบคุณโทรทัศน์ครู ผู้สนับสนุนการผลิตด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ทุกคน

 

Advertisements