Family Oasis workshop

FamilyOasis_Caretaker

Family Oasis workshop Ep.1: Caretaker

“เมื่อลูกเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายหลายคนมีทักษะการดูแลจัดการตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว สมกับที่เราทุ่มเทลงแรงทั้งกายและใจมาอย่างต่อเนื่อง หากแต่ เมื่อลูกต้องก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรืออยู่ในสังคมของผู้ใหญ่ในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง (ที่ภายในยังไม่เดียงสา)

เราอาจต้องถอยมาทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เขาอีกครั้ง พร้อม เพื่อปรับตัวเรียนรู้ครั้งใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งที่ต้องเผชิญอย่าง การเข้าสังคม เข้าหาเพื่อต่างเพศอย่างเหมาะสม การจัดการอารมณ์ความเครียดกับเรื่องรอบตัว ความเข้าใจเรื่องการเงินที่เกินกว่าการบวกลบนับตังค์ทอน เขาจะพร้อมแค่ไหน ขึ้นอยู่กับเรา ดังเช่นทุกเรื่องที่เคยผ่านมาด้วยกัน”

 *ผู้ดูแลจำเป็นต้องผ่านหลักสูตรนี้ก่อนสมัครหลักสูตร 3 วัน สำหรับ “บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ”

หลักสูตร 3 วัน สำหรับ “ผู้ดูแล” บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) เพื่อเข้าใจโลกภายในตน เห็นความจริงแท้ นำไปสู่การร่วมกันออกแบบเส้นทางชีวิตของครอบครัวที่สมดุล

 Day 1 : Healing   วันแรก เยียวยาอารมณ์

เปิดโลกกว้าง รู้จักทักทาย

เข้าใจตัวตน ฟังเสียงความรู้สึก

Day 2 : Connecting  วันที่สอง สะพานชีวิต

ของขวัญ และ อุปสรรค เข้าใจถึงพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตามศักยภาพที่แท้

โอกาส และ ความพร้อม

Day 3 : Mapping  วันที่สาม แผนที่ชีวิต

บุคคลที่มีความต้องการพิเศษกับ งาน’

บุคคลที่มีความต้องการพิเศษกับการใช้ชีวิตในสังคม

จัดกระบวนการเรียนรู้โดย

หลักสูตร 3 วัน สำหรับผู้ดูแล (ครั้งที่ 1)  

  • วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
  • เวลา 9.00น.-17.00น.
  • สถานที่ ชุมชนเพื่อนพัฒนะสุขเพื่อบุคคลพิเศษ จ.สระบุรี ( ดูแผนที่ )

สอบถามเพิ่มเติม

หากสนใจประเด็นอื่นๆ กรุณาแนะนำ

Advertisements